top of page

Mányoki Endre mesteriskolája

                     kezdőknek és haladóknak

 

A képzés 2015. augusztus végén kezdődött. 

Az óradíjak az idegen nyelvi képzés magántanári költségeihez igazodnak. 

A jelentkezés folyamatos: a SzóKép facebook-oldalán - vagy a szokep.iroiskola@gmail.com mail-címen. 

Magamról

Amikor elhatároztam, hogy íróiskolát alapítok, a szándékomat cseppet sem motiválta a már működő tanfolyamok, tanodák és egyéb intézmények kritikája. Csupán az, hogy a pályakezdő, netán már publikáló írók, költők, esszéisták és kritikusok számára átadjam azt a tapasztalatot és jártasságot, amelyet negyven év alatt az irodalom, a képzőművészet, a fotográfia és a film világában – mint szerkesztő, író, kritikus és tanár – felhalmoztam.  

 

A SzóKép, a választott név magában hordozza az iskola tevékenységének és szellemiségének lényegét: a beszélt és írott, valamint a társművészetekben alkalmazott nyelvek egymásra utaltságát, kölcsönhatásait, ezek feltárását és alkalmazását minden irodalmi műfajban. 

 

Miként a mellékelt életrajzomból kiderül, pályámat az "eredeti" Mozgó Világ szerkesztőségében kezdtem a versrovat munkatársaként, majd vezetőjeként. Zalán Tibor, Marno János, Nagy Gáspár, Rakovszky Zsuzsa, Géczi János, Egyed Péter, Balla Zsófia, Petri György, Ferencz Győző, Szervác József, Szilágyi Ákos, Dobai Péter, Fodor Ákos, Baka István, Oravecz Imre, Endrődi Szabó Ernő, Vasadi Péter költői indulásának vagy éppen kiteljesedésének ideje volt ez az öt esztendő -  hogy csak találomra idézzek föl néhány nevet a Mozgó akkori szerzői közül.

 

A Fotó című, 1991-ben megszűnt havilapnál a fotográfia vizuális nyelvét megújító fiatalokat, többek mellett Szilágyi Lenkét, Halas Istvánt, Zátonyi Tibort, Jokesz Antalt, Flesch Bálintot, Frankl Aljonát, Lugosi Lugo Lászlót képviseltem. 

 

Mindeközben Veszprémben Géczi Jánossal Visszhang címen kulturális folyóirattá fejlesztettünk egy lappangó időszaki kiadványt. 

 

A Magyar Televízió filmosztályán közép-európai filmek forgalmazásával foglalkoztam. 

 

A kéthetente megjelenő Hitelben - Csoóri Sándor és Bíró Zoltán lapjában - a kritika rovatot vezettem, olyan szerkesztők társaságában, mint Kiss Gy. Csaba, Alexa Károly, Döbrentei Kornél és Nagy Gáspár. 

 

A Kortárs folyóirat próza rovatában – mások mellett – Csaplár Vilmos, Szilágyi István, Czakó Gábor, Marsall László, Tolnai Ottó, Majoros Sándor, Lázár Ervin, Bálint Tibor, Tandori Dezső, Nemes Nagy Ágnes, Balázs Attila, Nádas Péter, Kemenes Géfin László, Háy János, Lászlóffy Aladár, Határ Győző, Ágh István, Kukorelly Endre, Somlyó György, Tőzsér Árpád, Kertész Ákos voltak a szerzőim.

 

Napilapokban kulturális magazint szerkesztettem, az MTI-ben pedig projektigazgatóként létrehoztam és működtettem az ország első interaktív mozgóképi adatbázisát. Voltam ezeken kívül olvasószerkesztő, rendezvényszervező, kiadói szerkesztő, könyvkiadó, rádiós kommentátor, TIT-előadó – és még ki tudja, mivel nem foglalkoztam az elmúlt négy évtizedben. 

 

Mindezt nem az önteltség íratta le velem. Sokkal inkább annak a tudata, hogy aki a SzóKépet választja írói fejlődése érdekében, mindabból, amit én megtanultam, a műhelymunka során maga is részesülhet.

 

 

A képzésről

A SzóKép íróiskola oktatói módszere a széles körűen támogatott és az igények szerint irányított önképzés.

 

Célunk a mindenkiben élő alkotóerő és tehetség kibontakoztatása, az egyéni készségek feltárásán alapuló képességfejlesztés az irodalom széles műnemi, műfaji és társművészeti horizontján.

 

Személyre szabott és csoportos képzés kezdő írók és gyakorló irodalmárok számára egyaránt – minden korosztályban, és az élet bármely területéről érkezőknek.

 

Egyéni munkatervek, a foglalkozáshoz és egyéb kötelezettségekhez igazodó időbeosztás, ésszerű keretek között.

Rendszeres műhelymunka. Az önállóság és személyes kreativitás összehangolása a csoportfoglalkozásokkal.

 

Az irodalom műfajai. 

Irodalmi irányzatok, stílusok, formák, nyelvek, magatartások. 

Irodalom és hagyomány. 

Irodalom és bölcselet. 

Irodalom és társművészetek. 

Az irodalom határterületei – a művészetek és az irodalom kölcsönhatásai.

 

Bevezetés az irodalmi, művészeti és kulturális közéletbe. 

Az irodalmi publikáció intézményei, fórumai, színterei – folyóiratok, írószervezetek, kiadók.

 

A SzóKép egyszersmind az élő eszmecserék, viták és a közös alkotások helyszíne is, 

valamint a megszületett művek publikálásának első fóruma.

 

Vezető tanár: Mányoki Endre egyetemi oktató, író, szerkesztő

 

A további részletekről érdelődni, valamint a képzésre jelentkezni a Facebook-oldalunkon, a szokep.iroiskola@gmail.com, valamint a mauyori54@yahoo.com email-címen lehet.

 

 

Mányoki Endre

Nekem csöpp kedvem sincs olyasmiről írni, amit nem ismerek közvetlen átélésből, s ami nem érdekel, vagy legfeljebb valami néprajzi vagy történeti kíváncsiságból érdekel. 

    (Babits Mihály: Az európai irodalom története)

 

egyetlen percem

sincs, amit elcserélnék

egy másik percért

    (Fodor Ákos: Idéző jelek)

 

Szállj le önmagad mélyére, mint egy kútba; s ahogy a határolt kút mélyén megtalálod a határtalan talajvizet: változó egyéniséged alatt megtalálod a változatlan létezést.

(Weöres Sándor: A teljesség felé)

 

Szólítom Istent vigyen vagy adjon

fordítson hátat rám ne virrasszon

imára kulcsolt két álnok kézzel

emléket kérek sok feledéssel

    (Zalán Tibor: Fáradt kadenciák)

 

Az írnokot álmában többször megkörnyékezte egy hatalmasra tágította tablókép: kora tavasz volt, a Pándzsó holdfényben úszott, s ők a dombok gerincén vonultak valamennyien Hangos-puszta felé, elöl Iduska néni, mögötte az öregúr, a gyerekek, végül ők hárman, s mindegyiküknél annyi motyó, amennyi egy ágas botvégen elfér. 

    (Mészöly Miklós: Megbocsátás)

 

tanulni kell magyarul és világul,

tanulni kell mindazt, ami kitárul,

ami világít, ami jel:

tanulni kell, szeretni kell.

    (Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell)

 

A vágy, hogy valami tökéletesre találjon, a modern európai emberben éppannyira elementáris, éppannyira lebírhatatlan és elfojthatatlan, mint gyanakvása mindazzal szemben, ami tökéletes. 

    (Krasznahorkai László: Megőrülni a Paradicsomban)

bottom of page